Για Εστιατόρια Catering

ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ
ΦΟΡΜΑΣ 067 30 350 gr 3 20 40 1
ΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 067-2 30 350 gr 90 Ημ. Κατάψυξη 20 40 1
ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ 067 30 350 gr 3 20 40 1
ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 067-2 30 350 gr 90 Ημ. Κατάψυξη 20 40 1
ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟ 067 30 350 gr 3 20 40 1
ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 067-2 30 350 gr 90 Ημ. Κατάψυξη 20 40 1
ΟΛΙΚΗΣ 067 30 350 gr 3 20 40 1
ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 067-2 30 350 gr 90 Ημ. Κατάψυξη 20 40 1

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Μέγεθος σε CM

Βάρος σε γρ

Ανάλωση σε μέρες

Συσκευασίες ανα κιβώτιο

Κιβώτια ανα παλέτα

Τεμάχια ανα συσκευασία