Για Γραφεία Τελετών

ΚΕΙΚ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ
ΚΕΙΚ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ 0121 9 70 gr 25 100 4 1

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Μέγεθος σε CM

Βάρος σε γρ

Ανάλωση σε μέρες

Συσκευασίες ανα κιβώτιο

Κιβώτια ανα παλέτα

Τεμάχια ανα συσκευασία