Για Ιερούς Ναούς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ 5τεμ 091 35 10 Kg 10 4 20 1
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΑΡΤΑΚΙ 50ΑΡΙ 092 9 50 gr 10 100 20 1
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΑΡΤΟΣ ΣΕ ΦΕΤΑ 093 1.25 20 gr 10 360 20 1
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΑΡΤΟΣ ΣΕ ΦΕΤΑ 0931 2.50 40 gr 10 180 20 1
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΑΡΤΟΣ το κιλό 094 25 1000 gr 10 8 20 1
ΤΣΟΥΡΕΚΙΣΙΟΣ ΑΡΤΟΣ το κιλό 0941 25 1000 gr 10 8 20 1

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Μέγεθος σε CM

Βάρος σε γρ

Ανάλωση σε μέρες

Συσκευασίες ανα κιβώτιο

Κιβώτια ανα παλέτα

Τεμάχια ανα συσκευασία