Για Καφετεριες Σνάκ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΙΧ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΙΧ 007 9 50 gr 3 120 40 1
ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΙΧ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 007-2 9 50 gr 90 Ημ. Κατάψυξη 120 40 1
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙΖΕΡ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ 0071 9 50 gr 3 120 40 1
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙΖΕΡ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 0071-2 9 50 gr 90 Ημ. Κατάψυξη 120 40 1
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙΖΕΡ ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ 0072 9 50 gr 3 120 40 1
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙΖΕΡ ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 0072-2 9 50 gr 90 Ημ. Κατάψυξη 120 40 1
ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΙΝΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ 0073 9 50 gr 3 120 40 1
ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΙΝΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 0073-2 9 50 gr 90 Ημ. Κατάψυξη 120 40 1
ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΙΝΙ ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ 0075 9 50 gr 3 120 40 1
ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΙΝΙ ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 0075-2 9 50 gr 90 Ημ. Κατάψυξη 120 40 1

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Μέγεθος σε CM

Βάρος σε γρ

Ανάλωση σε μέρες

Συσκευασίες ανα κιβώτιο

Κιβώτια ανα παλέτα

Τεμάχια ανα συσκευασία