Για Γραφεία Τελετών

ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ
ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ 012 9 80 gr 15 100 20 1

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Μέγεθος σε CM

Βάρος σε γρ

Ανάλωση σε μέρες

Συσκευασίες ανα κιβώτιο

Κιβώτια ανα παλέτα

Τεμάχια ανα συσκευασία