Για Καφετεριες Σνάκ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΙΧ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ
MIX ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 007 9 50 gr 3 120 40 1
MIX ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΨ. 007-2 9 50 gr 90 Ημ.Κατάψυξη 120 40 1
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ KAIZER 0071 9 50 gr 3 120 40 1
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ KAIZER ΚΑΤΕΨ. 0071-2 9 50 gr 90 Ημ.Κατάψυξη 120 40 1
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ KAIZER ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ 0072 9 50 gr 3 120 40 1
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ KAIZER ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ ΚΑΤΕΨ. 0072-2 9 50 gr 90 Ημ.Κατάψυξη 120 40 1
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ MINI 0073 9 50 gr 3 120 40 1
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ MINI ΚΑΤΕΨ. 0073-2 9 50 gr 90 Ημ.Κατάψυξη 120 40 1
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ MINI ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ 0075 9 50 gr 3 120 40 1
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ MINI ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ ΚΑΤΕΨ. 0075-2 9 50 gr 90 Ημ.Κατάψυξη 120 40 1

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Μέγεθος σε CM

Βάρος σε γρ

Ανάλωση σε ημέρες

Συσκ ανά κιβώτιο

Κιβώτια ανά παλέτα

Τμχ ανά συσκ/σία