ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Τα πρότυπα και οι προδιαγραφές της επιχείρησης ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ ΑΒΕΕ μας επιτρέπουν να επεκτείνουμε συνεχόμενατους ορίζοντες μας δημιουργώντας συνεργασίες τόσο με τοπικές επιχειρήσεις στην Πάτρα όσο και με συνεργάτες πανελλαδικής εμβέλειας. Μερικούς από τους συνεργάτες της επιχείρησης μας αποτελούν οι :