Για Καφετεριες Σνάκ

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΡΕΣΚΟ 015 15 60 gr 3 60 40 1
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΨ. 015-2 15 60 gr 90 D.Freezer 60 40 1
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΡΕΣΚΟ 019 22 100 gr 3 40 40 1
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΨ. 019-2 22 100 gr 90 D.Freezer 40 40 1

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Μέγεθος σε CM

Βάρος σε γρ

Ανάλωση σε ημέρες

Συσκευασίες ανά κιβώτιο

Κιβώτια ανά παλέτα

Τεμάχια ανά συσκευασία